Ons kantoor is onder meer gespecialiseerd in het afwikkelen van arbeidszaken. Mr. van Beek is lid van de Vereniging van arbeidsrechtsadvocaten. Zowel werkgevers als werknemers worden bijgestaan in ontslag- en ontbindingszaken, loonvorderingen etc.

Een andere specialisatie betreft letselschaden, waaronder schade tengevolge van verkeersongevallen, medische fouten, bedrijfsongevallen en misdrijven. Mr. A. P. Drosten is lid van de vereniging van letselschadeadvocaten L.S.A.

Voorts zijn al onze advocaten bedreven in het uitvoeren van uw incasso-opdrachten en bestaat een ruime ervaring in personen- en familiezaken waartoe echtscheidingen en boedelscheidingen (van bijvoorbeeld tot de boedel behorende bedrijven) behoren.

In ontwikkeling is thans de specialisatie registerzaken (w.o. overdracht, verhuur en bezwaring met een zakelijk recht van onroerende zaken).


vanbeek.drosten@balienet.nl Voor juridische vragen kunt u het response-formulier invullen, een bericht sturen naar [email protected], of contact opnemen via ons telefoonnummer: 053-4326560 of faxnummer: 053-4326339.